Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XII. Onderh. 233

ons verftand zoo naauw bepaald is, dat De Ar.ge-; wy niet weeten of eene verzameling van ftoife, een blok marmer , een padde- kunst. ftoel, vooral een lighaam, gefchikt op de wyze van harfens, (al kent hy de harfens veel minder dan eenen paddeftoel,)het vermogen niet zoude kunnen hebben pm te denken , te bemerken, te oordeelen en te redeneeren. Zie daar weder een ftaaltje van eene redenkunst die aan veel twists onderhevig is; en byna alle Leezers ontkennen het niet alleen als eene zaak, die tegengefproken kan worden,maar als eenegedrochtelyke ongerymdheid.

Moet men zich dan niet ten hoog*1 fte verwonderen , dat een man, die de reden zoo verre ftoffelyk maakt, dat hy haar gelyk ftelt met eenen klomp flyks, met wat ftofs, dat in dc zonnewemelt, echter die reden in een' hoogen rechterftoel durft plaatfen, om met volle magt over het geloof te vonnisfen, en te oordeelen wat God ons had moeten voordellen of niet voorftellen om te gelooven.

Hoe vreemd het Christendom en het gedrag, die zulk eene redenkunst tot richtfnoer hebben, moeten zyn, zullen

p 5 wy

Sluiten