Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XII. Onderh. 245

of dezelfde opening van den pasfer De Alo!is. Het is eene waarheid der onder £J=N^ vindinge voor ons allen, dat de afftan kunst, den in eene rechte lyn , die op eene gemeene maat pasfen, gelyk met elkander zyn. God alleen bevat deeze en alle waarheden, omdat zy onveranderlyk en eeuwig zyn gelyk hy. Ik weet niet hoe hy ze ons vertoont: maar hy wil dat onze zinnen ons op den weg brengen om ze te bemerken. Ik weet niet hoe zy myne ziele aandoen , of zichtbaar voor haar worden: maar alle menfchen ftemmen toe, dat de zinnen deeze waarheid tastbaar voor hun maaken, dat de afftanden in eene rechte lyn, die gelyk zyn aan eene gemeene maat, gelyk met elkander zyn.

2. Eene tweede foort van algemeenen indruk, die overal dezelfde is , is het inwendige gevoel dat wy allen hebben van onze gedachte of denkinge, van ons lighaam , van de omringende lighaamen, en van die onbuigiyke magt, die ons in zoo fchoon eene orde de gewaarwording van eene zelfde zonne, van de zelfde jaarlykfche omloopen , en van het zelfde heelal Q 3 me"

Sluiten