Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246 ScHOUWTOONEEL

teEGE' mededeelt. Is'er iemand van ons, die Reden- nct mnerlyke gevoel der denkinge of £wfe. des befluits, dat hy in 't hoofd heeft of des werkenden beginfels, dat hen! meester maakt om zyn lighaam te bellieren ; is 'er iemand in de waereld, zeg ik, die dit innige gevoel niet heeft: is er ook iemand in de waereld, die ïn goeden ernst kan twvffelen aan de beftaanlykheid van zyn eigen lighaam, of aan die van den hemel en de aarde? Wie ónder ons ondervindt de werking dier heerfchende oorzaak niet, die,met onzen weerwil, zulke geitadige indrukfels, die als zy wederkomen geregeld dezelfde zyn, in ons veroorzaakt? Het zy wy haar den naam van God willen geeven of niet, wy ontvangen des niet te min haare gunden: wy voelen des metste min haare flagen , zonder dat wy er ons aan kunnen onttrekken.

Laat ons gansch Parys een miilioen menfchen in de vlakte van Gren'èHê verfpreiden; de koepel van het huis der lm-a'ides werkt op geenen van hun: en ecHter heeft men reden om uit dè eenpaange manier/, op welke zy 'ervan fpreeken, te denken dat zy hem allen

op

Sluiten