Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XII. Onderh. 255

De befchouwing der maatfchappye De Algs*.. der natuur en der openbaaringe dus to: J^j^ de ondervindinge en tot overtuigende kunst. getuigenisfen brengende , brengen wy onze reden in de orde, door God ingefteld. Wy gaan tot het licht: wy gaan tot het zekere; en niets dan eene zoo gemakkelyke leerwyze , en zoo overeenkomftig niet onzen ftaat , is bekwaam om ons hier in onze verlegenheden te troosten', en gerust te ftellen in de keure van den weg, dien men in het onderzoek der waarheid moet houden.

Het eerfte deel der Redenkunst zal dan voor de geleerden, zoo wel als voor de onweetenden zyn, om te erkennen hoe zwak onze reden is, als zy niet geholpen wordt, en om voorts te berusten in de beproefde middelen, om haar gebrek te vervullen. Maar men moet die middelen wel gebruiken , en zich dezelven ten nutte maaken ; en het ander deel der Redenkunst draait noodwendiglyk op de manier van het geene, dat ons bekend is, te gebruiken om te komen tot het geene het nog niet is. Het eerfte middel raakt alle menfchen, zonder onderfcheid. Hunne reden is. even duister.

Maar

Sluiten