Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XII. Onderh. 265

wyze, overtuigd zynde dat de gewoonte De Alge» vart redeneeren, en de geftadige voor- r^denbeelden van goede redeneeringen , de kunst. beste lesfen der redenkunst zyn.

Men vraagt, zegt hy, of men het denkbeeld van openbaare welvaart moet hechten aan dat van een volmaakt vryen koophandel, die, zonder uitzondering, voor alle ingezetenen open ftaat. Maar dat denkbeeld van koophandel is in 't eerst te ruim en te algemeen. Het bevat te veel (toffe en lands, om het voorwerp van een oordeel, dat zich nergens in vergist, te worden. Want het geene , dat men met zekerheid van eenen tak van den koophandel kan zeggen, is nieE even waar ten opzichte van alle andere takken, vermits het dry ven en de voordeden van den handel verfcheelen, gelyk de waaren, die in- of uitgevoerd worden, en gelyk de behoeften en de zinnelykheden der volken , waarmede wy te doen hebben.

Men kan den koophandel van onze voortbrengfels van Afrika afzonderlyk van den vreemden handel befchouwen: en in deezen buitenlandfchen handel kan dc ftaat der zaaken, welkeh\Wy in onze R 5 volk-

Sluiten