Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XII. Onderk. iji

eigen voordeel te misfen, door de waa- De Alg»' ren tot een' laagen prys te verkoopen. ^eene Aan zyne beloften en verbintenisfen KcfiTsT? niet te kunnen voldoen, uit onmagt om zich van een toevallig verlies te herftellen. De onëer en het difcrediet of wangeloof van een volk by de vreemdelingen , veroorzaakt door bankroeten en door het onvermogen van byzondere Kooplieden, die niet betaalen kunnen. Alle deeze denkbeelden zyn onaffcheidelyk van vreemden koophandel, door byzondere menfchen gedreeven , of door zwakke maatfchappyen zonder befcherminge. Dezelfde denkbeelden zyn naauw vereenigd met het nadeel van den Staat, die vluchtige ingezetenen , hunnen uitfchot en zyn eigen crediet of aanzien verliest. Ik hebbe in die denkbeelden van vergelyking eene gemeene maat gevonden, door welke ik recht hebbe om te verzekeren, dat de vreemde koophandel, die met volken, niet aan ons onderworpen, verre van de hand gedreeven wordt en lange reizen vereischt, vervalt als hy elk vry ftaat; maar dat hy groeit en bloeit,< in de handen van eene vermogende

Maat-

Sluiten