Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XII. Onderh. 277

onvermengde denkbeelden , noch be- Dr Ar. Gepaalde, byzondere en algemeene voorftellen noodig. Men behoeft in de on- kunstT dervindinge Hechts iets bekenders te • zoeken, dan het geene men tegenwerpt, maar dat 'er betrekkelyk mede zy, om 'er de oplosfing van te geeven.

1. Het is eene geheel bekende zaak, dat de uitvoer van het geld niet nadeelig is voor den Staat, wanneer het zelve , tot eene werkinge van koophandel, daar vast weder inkomt en zelfs met aanwas. Onze maatfchappy brengt inderdaad veel geld in Albion en in de Gelukkige Eilanden: maar alles, wat wy 'er inkoopen, verkoopen wy onfeilbaar en met winfte, het zy in Griekenland, het zy te Tyrus of elders. Dc maatfchappy brengt dan meer geld in het land, dan zy 'er uitvoert, en de zwarigheid verdwynt.

2. De zwarigheid , welke men uk den kwynenden ftaat des inlandfchen handels haalt, is veel ydclcr. Als een kind kwaad wordt, ontlast het zyne gramfchap op alles, wat het rondom zich vindt. Onze kooplieden doen het zelfde: zy zien de maatfchappy van Utika dicht

S 3 by

Sluiten