Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282 ScHOÜWTOONEKL

SeeneGE' °Penb£»ar welzyn en eigendunkelyke Reden- belasting zyn de denkbeelden, welken suwsr. men vereenigen of fcheiden moet. Zie hier de denkbeelden van vergelykinge. In het geval der eigendunkelyke fchattinge, vinden de rykften in de vriendfchap, welke zy met deezen en geenen • onderhouder , en in de dienden, welken men van hui kan verwachten, (want het is zeker dat men hen eer noodig kan hebben dan ongegoede menfchen) onfeilbaare middelen om zachtst gehandeld te worden, 't geen niet anders kan dan de zwakften drukken. De ingaerder. heeft tot vyand alle de geenen, die in de fchatting bezwaard meenen te weezen; en wie meent dat niet? Hy laat zyne plaats aan een ander over, die zich op zyne beurt over de knevelaryen der voorgaande jaaren wreekt: dit is eene bron van haat voor de huisgezinnen, die erger is dan de bezwaaring zelf, die 'er gelegenheid toe gegeeven heeft. Waar de wraak niet werkt, zal het gebrek van verftand al zoo groote onheilen voortbrengen. Niets is armhartiger dan de inzichten en het oordeel van een verftand, zonder opvoedinge

en

Sluiten