Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jjèr Natuur, XII. Onderh. 285

fel van welgefteldheid zyn aandeel in de De AlgéA foelastinge zoude doen vermeerderen : i1EEN?,

ö - ,5 reüen-

maar dat ny tegenwoordig zyn varken kunjst. onder het fpeelen van de viool deed Aagten, en dat zonder voor de minfte verhooging te vreezen.

Vraag aan den Rechtsgeleerden wat hy van die beraaminge denkt; hy neemt ten eerfte toevlucht tot een grondbeginfel , dat hem tot een tusfchenmiddelyk denkbeeld dient. Dit beginfel is, dat 'er geen geluk is dan waar eene billyke en geregelde vryheid plaats heeft; maar dat zy zoodanig niet kan weezen, ten zy onder de regeering der wetten: waaruit volgt dat, de vastftelling der belasting veranderd zynde in eene bekende wet, en 'in een plakkaat, dat het zelfde voor yder is, elk dus zynen ftaat weet en wat hy geeven moet, zonder dat hy de eigenzinnigheid van den Elu * of den Ingaerder te vreezen hebbe.

De koopman ftemt desgelyks dc goede ft

* Koningklylfe Officier, die, in zekere uitgeftrektheid lands, met zyne Medebroeders, den ömflag der belastingen doet, en over alle gefchillen, daar over ontftaan, oordeelt,

Sluiten