Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XII. Onderh. 297

nigfte zyn, waarop het aan kan ko- De Algemen, en in welke men zich bevinden jj™***. kan. De netheid deezer redeneeringen kunst, hangt van de juistheid der verdeelinge' af.

Die man is in een klooster gegaan, en'heeft geene zucht voor de wectcnfchappen: wat zal hy 'er anders worden dan een luyaart ?

Deeze redeneering , die de kwaadfpreekendheid zoo eigen fchynt , is valch of onzeker, by gebrek van netheid der verdeelinge. Men kent 'er Hechts twee foorten van monniken in, eenigen die zich op de weetenfchappen leggen , en anderen een vadzig en lui leven leidende. Maar daar is nog eene derde foort, die pryswaardig zyn, te weeten , die zich overgeeven aan het gebed en aan den arbeid der handen ; een arbeid, die zoo veel te nutter is," omdat de godvrucht 'er de regel en de prikkel van is.

Daar zyn nog oneindig veele andere redeneeringen van verfcheiden gedaante en aart, die alle met kracht, zinrykheid cn zeer weinig woorden uitgedrukt kunnen worden; maar welT 5 ke

Sluiten