Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XII. Onderh. 301

cn zonder ophouden, in rechte lynen De Algeop de aarde vallen: 't geen niec waar zou- redende kunnen weezen, indien de aarde rond- kunst. om de zonne gevoerd werd, in eenen loopkring van verfcheiden millioenen middelyns. Het is zeker dat de invloeijing dikwerf voorby of verre van de aarde zoude vallen, indien zy van plaats veranderde , 't welk alles in vervvarringe brengen zoude. Maar dit is eene zaak, die geene weezenlykheid heeft, bewyzen door eene andere, die niet weezenlyker is. Het is niet anders dan de onbeweeglykheid der aarde , die door de ondervinding tegengefproken wordt, te willen hechten aan ingebeelde invloeijingen, welke de bevinding niet minder tegenfpreekt, of waarvan men geen één voldoend bewys heeft : het is het onbekende verklaaren door het onbekende , door welk verkeerd middel alles onbekend blyft.

De meeste menfchen, die kwaalyk redeneeren, vergisfen zich alleen, omdat zy denkbeelden, waarmede zy ingenomen zyn, voor hulpdenkbeelden, voor klaare en zekere denkbeelden neemen.

Zy

Sluiten