Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XIII. Onder h. 307 DE ALGEMEENE

WEETENSCHAP.

Dertiende Onderhoud.

De algemeene Redenkunst, waarvan De Algewy hier boven gefproken hebben, is ?EENE eigenlyk geene weetenfchap , welke «£1™' eenige menfchen afzonderlyk onderwyzen of verkrygen, en die anderen onbekend zy. Het is niet anders dan de reden zelve , het natuurlyk verftand min of meer omzwachteld : en deeze omzwachteling is het werk niet van eenige afgetogen bedenkingen over de voortgangen des verftands , noch van een zeker getal regelen, met eene praal van geleerdheid in een boek verzameld. Het leezen deezer regelen kan zoo niet zyn, gelyk dat van alle andere verhanV 2 "de-

Sluiten