Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, X///. Onderh. 317

tegen de openbaarheid der gedenkfchnf- JJ^JJJJf ten; en het gebruiken van een middel, GEN, zoo overeenköffiitig met onze behoeften , is een gedrag zoo vol van goedheid voor het menfchelyk gefiacht, als van wysheid cn voorzichtigheid. Degedenkrolle, dat dierbaar pand, fielt ons alle gerust: de bewaarders zelfs, endever- itandigen en wyzen, zyn 'er zoo wel aan onderworpen , als de onweetenden en dwaazen : zy ftrekt een licht en een richtihoer voor ieder.

De reden is dan ten boogde te pryzen, dat zy geen' anderen leidsman der zaligheid zoekt, dan die ons gegeeven is, en dat zy niet over den grond van den godsdienst redeneert, omdat deeze godsdienst zyn vol beflag heeft, en dat de baarblykelykheid van Gods werk daarin genoeg is voor den mensch, om zyn gansch gedrag te richten, en daarmede overeen te brengen. Het is desgelyks een blyk van een zeer fchrander oordeel , de ydele ftelfels der wysbegeerte daar te laaten in alle zaaken van belang , die door onze handen moeten gaan, en in alle dingen, die onder ons gezag gedaan worden. De reden

Sluiten