Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Alge-

meene

Weetenschap.

322 SCHOUWTOONKEL

ne verltanden, om die aan te kweeken en vruchtbaar te maaken. Dit is juist het voorrecht der historie : zy bekoort den leezer, door hein kennis te geeven van verrichtingen, die geen zweefflfel van leeringe hebben; maar die de zaaden der beste leeringen zyn, enweezenlyk waarheden, welke het verftand 'er zelf met meer voordeel uit trekt, bevatten. Ik bekenne dat een enkel woord van den Heer de Turcnne fomtydsmeer aandoet en leerzaamer is, dan het verhaal zyner veldflagen. Maar de verdienfte van dat woord, de waarde van die fraaije gedachte, of van dat edel gevoelen is niet wel te bemerken, dan door behulp van de verrichting, die 'ergelegenheid toe gegeeven heeft. Behalve de bezadigdheid en de orde , die in zyne veldflagen heerfchen, kan men vrucht trekken uit de voorzorgen , welke hy voor dezelven genomen heeft, en uit het gebruik, dat hy 'er van heeft weeten te maaken. Men kan zelfs veel voordeel trekken uit de bakentenisfe zyner misflagen zeiven : de historie geeft telkens nutte lesfen , en fchynt 'er geene te geeven. Dit is de manier, welke de Wysheid

Sluiten