Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XIII.Onderh. 325

onder het beftier van eene gezonde Re- de Verdenkunst, of van een recht verftand, ^IT1N* dat uitpikken en toepasfen kan.

Het ander deel der algemeene weetenfchap is de kennis der betrekkingen en maaten.

De JVEETENSCHAP der BETREKKINGEN en MAATEN.

De mensch is een levendig beeld van De Getaden Opperheer des Heelals, door hetLEN' onderzoek en kennis, welke hy doet en neemt wegens alles, wat in zyn verblyf is; hy is het nog meer door de behendigheid, met welke hy de hoeveelheid, de uitgeftrektheid, de krachten der lighaamen, welke hy gebruikt, kan meeten. Hy kan eenigzins weeten hoe veele hy 'er tot eenige werkinge noodig zal hebben: hy bepaalt hunne lengten en alle hunne evenredigheden. Hy legt hunne zwaarten en werkingen in de weegfchaal, om alle hunne dicnften te richten. Hierin vooral vindt men eenen Heer, die de grootte der afftanden , der krachten, enz., X 3 on-

Sluiten