Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XIII. Onderh. 327

te ontdekken: daar wordt flechts eene r>f. Gbta.gelegenheid of een dringende nood ver- L£N' eischt, om het beginfel van behendigheid , dat andere behoeftigheden in ons flaapende gehouden hadden , in ons optewekken en uitwendig te doen vertoonen. Robinfon Cruloe weet, in de eenzaamheid, waarin zyn ongelukkige fchipbreuk hem gebragt had, de klei »iet te bereiden noch te bakken. Hy fielt vruchteloos veele middelen in het werk, dan om het afvallen van de wanden zyner hutte te beletten, dan om het inzakken van de kanten van een aarden pot, dien hy rond en vast zocht te maaken, voor te komen. Hy neemt honderd proeven op verfcheiden manieren: en eindelyk wordt hy, door alles te bezoeken, pottebakker, timmerman en metfelaar. Een kind, dat op zyne vingers begint te tellen, en over dertig dagen een nieuw kleed belooft wordt, of als men hem zegt dat het dan vastenavond of St. Nicolaas zal zyn, gaat ergens in eenen hoek dertig fteentjes brengen, en neemt 'er alle dagen één af, om te weeten hoe verre het nog van de vervullinge af is. Dus leert het kind aftrekken X 4. zoo

Sluiten