Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33° ScHOUWTOONEEL,

IïeAlce- wordt het getal van honderd gemaakt. Weetcn- ld beteekende vyf honderd, cld beteescuap. kende duizend. Deeze talmerken of figuuren veranderden vervolgens de eene in D, en de andere in cid, of in *»•, daar na in M.

De meeste volken hebben de natuurlyke rekenkunst hunner tien vingeren gevolgd, en zyn gewoon by optelling te rekenen met tienen van eenheden waarvan zy tienen van tienen of honderden maaken, vervolgens tienen van honderden of duizenden en zoo voort. Byna alie volken hebben , gelyk de Grieken en Hebreeuwen, de letters van huna, b, c gebruikt, gefchikt in eene «rde, door het gebruik bepaald, om alle bedenkelyke getallen te vertoonen.

Maar daar zyn 'er geenen, die minder talmerken gebruikt, en derzelver beteekenis vernuftiger hebben weeten te veranderen, dan de Arabieren. Elk kent de negen cyfferletters en de nul, Welken zy uitgevonden hebben. Met dit geringe behulp kan men alle getaJen uitdrukken, zelfs zonder de cyfferletters veel te vermeerderen, omdat de

ne-

Sluiten