Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XIII. Onderh. 331

negen letcers, die eenheden in de eerfte DeGeta. kolom uitgedrukt hebben, in de vol- LfiN< gende kolom, naar de linkerhand toe, verplaatst zynde, tienen van eenheden beteekenen, in de derde kolom beteekenen zy tienen van tienen of honderden , in de vierde tienen van honderden, dat is , duizenden, en dus voortgaande van kolom tot kolom, in de volgende altoos tien maal meer dan in de voorgaande te weezen.

Als men den voortgang deezer tellinge te recht gevat,en daar uit geleerd heeft afzonderlyke kolommen te maaken , om de dingen van verfcheiden aart by elkander te ftellen , gelyk toifes men. of Franfche roeden,voeten en duimen; ZfvZ1n en zorg draagt om eenen nul in de ledige kolommen te plaatfen, om de waarde der weezenlyke cyffers te behouden; daar by voegende de vier gemeene werkingen van optellen , aftrekken , vermeenigvuldigen en deelen; en eindelyk den regel van drien, die door drie getalen, welken men weet, ons terflond een vierde getal^ontdekt, dat zonder behulp vandeezeh regel, die, om zyn groot gebruik en nuttigheid ook den

Giü-

Sluiten