Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

336 ScHOUWTOONEEL

Ds Alge- i . Een bindgaren, tusfchen twee fpymeènk fers gefpannen, geeft ons het denkbeeld taE**" der rechte linie, die van het eene punt tot het andere zich noch ter linker noch ter rechter afwendt. Dc rech- 2. De rechte linie is dan de konfte te Unie. weg van een punt tot een ander; want alle andere linien verlengen zich door zich te krommen, en hoe meer zy zich krommen, hoe langer zy worden. De krom- 3. Een flap bindgaren geeft ons het mc- denkbeeld der kromme linie, waarvan de kromtcns gelyk de bogten vermeerderen.

4. Weshalve kan men van een punt tot een punt flechts ééne rechte linie trekken: maar men kan 'er een oneindig getal kromme, die altoos verfcheiden zyn gelyk haare bogten, van trekken. Het liniaal. 5. Een bindgaren, met kryt beltreeken , tusfchen twee nagels of andere houvasten rtyf gefpannen, opgetrokken, en aan zich zelf overgegeeven, maakt door zyne neêrflag eene rechte lyn, die vooreerst genoeg geweest is, om een houten liniaal, bekwaam om 'er vervolgens diergelyke linien mede te trekken, in 't ruwe te maaken.

6. Het

Sluiten