Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XIII. Onderk. 339 a-o. De breedte van zyne hand, de De Ma*-

' j ten.

palm of vier duimen. De palm.

21. De lengte van zynen voet, ofDevoet. twaalf duimen.

22. De lengte van zynen elleboog De eiie. af, tot den tip van zynen vinger, of anderhalf voet.

23. De lengte van zyne beide armen De vadem, uitgeftrekt.

Maar dewyl de natuur ons in alle die dingen niet dan veranderlyke maaten gaf, waar uit zekerlyk verwarring en onzekerheid voort moest komen, moest de Regeering de eerfte maaten in elke Heerlykheid bepaalen, door eene openbaare maat, naar welke alle maaten geykt moesten worden.

24. De eerfte gemeene maat is de De linie.; breedte van een garften korentje, ge-

ykt en bepaald. Deeze maat, die in de natuur en van de eene Heerlykheid in de andere veranderlyk is, is ten minfte tot eene beftendige lengte gebragt in de uitgeftrektheid van eene Heerlykheid. Men geeft haar in een' nieuwen zin den naam van linie.

25. Twaalf liniën, in deezen zin, De duim. dat is , op den voet van de kleenfte on-

Y 2 zer

Sluiten