Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XIII. On&erh. 347

meeten, dat is, wiens pees een (haal fcia* is, vastgefteld op deelen,die men graaden heet, en die in het kleen gevonden worden op een zesde deel van een klcener cirkel, gelyk die 60 graaden m het groot zyn, in het zesde deel van den

grooten. ,,11 „

b S7, Deeze verdeeling is gemakkelyk, De^raa. omdat zy zich laat fmaldeelen in tweemaal dertig,in driemaal twintig, m zesmaal tien, in vyfmaal twaalf, m tienmaal zes, in viermaal vyftien.

58. Het zelfde gemak vindt men m Deden o-eheelen omtrek, die zich dus vei- den< terti. deeld vindt in 360 gelyke deelen, deel- en, enz. baar in twee halve cirkels, elk van 180 graaden, en in 3 derdedeelen, elk van

120, in 4 vierdedeelen, elk van 90, in 8 achtendeelen, elk van 45 graaden, enz.

59. Men verdeelt eiken graad nog m 60 minuuten, elk minuut in 60 feconden, elke feconde in éo tertien, en dus Voortgaande , indien de gefmaldeelde deelen eene genoegzaam tastbaare uitgcftrekthcid hebben, om verdere tmaldeelingen toe te laaten.

60. Door behulp van deeze verdeellngen en evenredigheden , welken zy

Sluiten