Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35° SCHOÜWTOONEEL

-ÏA10-™ Wffen fnydt, fnydt ook de pees Weeten- 111 twee gelyke deelen. * schap. 68. Eene linie, Fi<r n ju -oo, ne andere vale, n erf¬

den eenen dan naar den anderen te neigen, heet loodrechte.

69 De linie, op welke de loodrechte vak, is wederkeeng loodrecht, ten in!

iTAV^^n^- DC ^odrecht opAB.enABopDC. Want vermits door dfi bewerking, de punten D en C ÏÏft °Pening van den pasfer van en B tot D en C ook een gelyke ooemng van den pasfer. En afs me„ twee punten van eene rechte linie kent, kent men de richting van de ganfche linie

70. Om de loodrechte D C op A B op te rechten, is het niet noodig geheele cn-«els te trekken: men WoMaWel uk de punten A en B deelen van cirkels ofboogjes, die elkander in Den C doorheden te tre^ doen zoo veel £ h?Je "rkels; en™n heeft, door dit middel (volgens het 64. voorn.) twee

het"ZZeVrQ T AenB afflaa^> bet welke (door het 2. voorn.) zoo

ved wals de geheele linie. J

71. VaH

Sluiten