Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berNatuur, XIII. Onderh. 351

71 Van het gegeeven punt D, bui- De Maaten dé linie AB, Fig. 1*. kan men op ™^ deeze linie flechts eene loodrechte trek- fche. ken, zynde C D : want alle anderen, die uit het zeilde punt D getrokken zyn, gelyk e, f, g, h, zyn fchuinsch, dat is hellende; en zy hellen zoo veel temeer naar B als zy meer tot A naderen.

72. De fchuinfche, die 'tveerst van de loodrechte afwyken, zyn delangfte; want de h, g, f, e zyn de helften van zoo veele kromme linien, die in D en C eindigen: nu zyn deeze kromme langer, naarmaate zy verder van de kortfte D C wyken: dan moet het met de helften het zelfde zyn.

73. Het zelfde middel, dat zoo even gebruikt is, om eene rechte linie door eene loodrechte door te fnyden, dient om een' halven cirkel of eene pees in gelyke deelen te fnyden, en om hee middenpunt van den cirkel te vinden: want de linie, wier einden gy brengt met eene gelyke openinge van den pasfer op gélyken afftand van twee uiter-

■ fte punten van den boog, zich in haare ganfche lengte even verre van die ojterfte punten houdende, gaat nood-

wen-

Sluiten