Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 SCHOUWTOONEÈL

Df. Alge- de andere uit een zelfde middenpunt geWeeted»- trokkcn worden; Fig. 15: want alle schap. punten van de buitenfte E zyn de uiterfte einden van gelyke ftraalen; en alle punten van de binnenfte I zyn de uitterfte einden van ftraalen, die alle gelykelyk verkort zyn. Gy hebt dan eene ruimte tusfchen beide , die overal gelyk is. Deeze cirkels en boogen heeten eenmiddenpuntige; en zy, die het zelfde middenpunt niet hebben, heeten uitmiddenpuntige.

79. Alle liniën, die uit het middenpunt van eenmiddenpuntige cirkels getrokken worden , de omtrekken doorfnydende, bewerken dezelfde verdeelingen in alle de cirkels, gelyk van halven, vierdedeelen i en van zoo veele evenredige graaden als gy wilt.

80. De cirkels, binnen elkander of buiten elkander, zyn altoos van den zelfden aart, en deelbaar in het zelfde getal van graaden ; zoo dat alle liniën, die door het middenpunt gaan, dezelfde verdeelingen bewerken in alle cirkels. Waar uit volgt dat

81. Alle cirkels, het zy groote of kleene , even bekwaam zyn om uwe

mee-

Sluiten