Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XIII. Onderh. 361

100. Eene linie,die fchuinsch opee- dk Maane andere valt, Fig. 25, valt met de-1EN* zelfde fchuinschheid op haare evenwydige b a, en doet 'er dezelfde uitwerkfèls op. Dan volgens het 96 voordel,

; 101. Maakt eene linie, die twee evenwydige doorfnydt, 'er vier fcherpe

1 hoeken, die onder elkander gelyk zyn, C b, en c B, en vier ftompe gelyk onder elkander, A d en a D.

1 102. De vier uitwendige hoeken A,

■ B, C, D, twee fcherpe en twee ftompe zynde, zyn gelyk aan de vier inwendige a, b, c, d, die desgelyks twee fcherpe en twee ftompe zyn. Ge< volglyk,

103. De overhandfche inwendige , gelyk'c b of a d, aan den eenen kant

, | der fchuinfche op eene evenwydige, en : ] aan den anderen kant der zelfde fchuinr i fche op de andere evenwydige, zyn gelyk , en dezelfde als die aan den top , /tegen elkander over zyn. Waar uit [ u volgt dat

104. Twee hoeken aan den zelfden i kant der fchuinfche, in waards als b d,

of a c , en uitwaards als B D, of AC, altyd de eene ftomp en dc andere fcherp Z 5 zyn-

Sluiten