Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XIII. Onderh. 363

zy net den graad of de minuut, welke ^hkMa^ men noodig heeft, aanwyst.

107. De vizieren zyn twee metaalen De vizieplaatjcs, loodrecht op de twee einden r<-nvan den wyzer (taande, en doorboord recht boven de wyslinie, om den waarneemer, door de twee openingen, niet anders te laaten zien dan het voorwerp, dat hy zoekt: dit dient om door den graad, waarop, de wyslinie ftaat, aan te wyzen hoe groot de hoek is, die gevonden wordt tusfchen dat voorwerp en een ander , tegen het welk men eerst het einde van de middenlyn des werktuigs gekeerd heeft, zoodanig dat het met die middenlyn in eene rechte linie ftaat. Tot grooter nettigheid kan men ook vizieren doen zetten op de einden van de middenlyn, In. plaats van vizieren gebruikt men, als men wil, twee verrekykers, gelyk in de 26 Fig. te zien is, de eene onbeweeglyk langs de middenlyn liggende; de ander beweeglyk en op de verdeelingen van het astrolabium de opening van den hoek tusfchen de. beide voorgeftelde voorwerpen aanwyzende. Een fyn zyden draadje, loodrecht door het gemeene brandpunt der

bei-

Sluiten