Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

364 SCHOUWTOONEEL

meE«GE" beide gJazen loopende, fnydt het voorWeet£N- vVerP mede, en brengt deszelfs juiste schap. midden op zulken graad, zulken minuut, enz.

De knie. Ie8> De ^ beftaat in eenen knop, onder het werktuig vastgemaakt, en in twee geelkoperen kalotjes, die den knop omvatten; zoodanig dat men, met behulp van eene fchroef, die de beide kalotjes naar goeddunken drukt, en van eene zydelingfche fpleet of opening, waar men de fchaft van den knop in leggen kan , het astrolabium toppuntig of waterpas, naar begeeren , dellen kan; waterpas om de hoeken tusfchen twee voorwerpen op de oppervlakte der aarde te neemen ; toppuntig om dc hoeken te meeten, tusfchen den gezichteinder en eenefterre, of tusfchen eene fterre en eene andere, die hooger is.

efcala- 100. Het laatlte gereedfehap, dat men by de andere doet, is de Scala (de Landmecters zeggen Schaal) of een liniaal verdeeld in tien, honderd, duizend, of tienduizend deelen, om van de grooter maaten, niet welke deeze kleene eene bekende evenredigheid hebben, te oordeelen.

110. De

Sluiten