Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XlII.Ondet'h. 365

11 o. De Scala wordt gemaakt,door De Maaverdeelirig van de zyde van een liniaal TEN< A B in een zeker getal gelyke deelen, die, ten opzichte van deeze bekende linie A B, zyn 't geen de toifes of de perches zyn, ten opzichte van eene bekende lengte gronds: vervolgens elk deel fmaldeelende in zoo veele mindere deelen, als gy goedvindt, by voorbeeld, elk deeltje in zes deelen, die dus, ten opzichte van de gefmaldeelde ruimte , zullen wcezan het geene de voeten ten opzichte van eene toife zyn. Zie de Fig. die boven de 27 ftaat.

ui. Gy kunt de verdeeling van uw liniaal nog veel kleener maaken , het zelve in gelyke ruimtens verdeelende, die tienen zullen zyn, gelyk 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, en dan elk deel in tienen fmaldeelende, die in de tusfchenraimte 10 en 20, 20 en 30, enz. zullen komen. Fig. 27.

112. Om de verdeeling van de Scala of meetfchaal te krygen, verdeelde linie, die deszelfs zyde maakt,by voorbeeld, in acht deelen, het geene fchfer lyk gedaan kan worden. Laat de linie AB, Fig. XXVII, de begeerde of gelyk

Sluiten