Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3Ö6 Schouw tóoneel

weene0"" ,yk zvn aan de zyfe van de Scala ,vreU

Weeten-

ke gy maaken wilt. Trek volgens het schap. 77 voorftel, de onbepaalde evenwydigé D E: breng acht maal dezelfde opening van den pasfer naar welgevallen op D E. Trek van de laatfte verdeelinge E, door het punt B, de linie E C, en desgelyks van dc laatfte verdeelinge aan den anderen kant D, door het punt A, de linie D C. Trek eindelyk van het punt der famenkomfte C zoo veele linien , als 'er verdeelingen zyn in D E: en deeze liniën Zullen A B in acht punten doorfnyden; en de voorgeftelde linie A B zal in acht gelyke deelen gefneeden zyn. Want hoewel deeze liniën verder van elkander in DE, dan in A B zyn, brengen zy in A B dezelfde verdeelingen voort als in DE, fchoon kleener, en dezelfde gelykheid tusfchen elkander hebbende als de groote; dewyl alle deeze liniën, door twee evenwydige Ioopendc, en zich daar met dezelfde hellingen in vcrtoonende, moeten de liniën uit het zelfde punt C voortkomende, in het kleen op de eene dezelfde orde en fchikking houden, süs zy in grooter beftek op de andere

heb-

Sluiten