Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

368 SCHOÜWTOONEEL

De Alge- 113. Het gebruik deezer fchikkinare

meene • 1 1 1 P ,„., _ o

Weeten- ls gemakkelyk. Wilt gy op uwe Scala schap. zoo veel als 23 toifes neemen, zoek de Gebruik ontmoeting der dwarschlinie 20 op de der scala, evenwydige %; en in het punt der famenkomile Z zal de ruimte 3 Z u de begeerde 23 toifes geeven. Wilt gy 58 toifes hebben, neem de famenloop van 50 met 8, gaande van 8 tot Y, de ontmoeting der dwarschlinie 50.

114. Deeze fmaldeeling, en het gemak om zonder verwarringe alle getalen door dwarschliniën te krygen, zyn zulke gemakkelyke uitvindingen , dat men 'er gebruik van gemaakt" heeft op de ganfche uitgeftrektheid van het astrolabium , 't welk, zonder tegenfpraak, het volmaaktfte van alle werktuigen is.

115. Men kan den dienst deezer gercedfchappen veel te hulpe komen : dikwerf laat men na dezelve te gebruiken , door de verzameling, welke men doet van zekere algemeene waarneemingen, die ons door ééne eerfte maat, in de fchikkinge der hoeken gade geHagen , in ftaat ftellen terftond de andere begeerde maaten te zeggen. Wy

zul-

Sluiten