Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

374 SCHOUWTOONEEL

de alge- den halven omtrek tot hunne maat, dat Weeten- 1s» 9° graaden.

Ia5. De hoek Aj m d.e zy_

nen top tusfchen het middenpunt en den omtrek heeft, heeft tot zyne maat de helft van den boog d e , waar hy op ftaat, en de helft van den boog f ƒ daar de zyden van dien hoek A, boven den top tot aan den omtrek verlengd, op ftaan. Want A, gelyk zynde aan £>, die zyne aan den top tegenoverftaandc hoek is, is ook gelyk aan C, de overhandfche van B, tusfchen evenwydige, volgens het 103 voorftel. Nu heeft C, die in den omtrek is, de helft van den boog d h tot zyne maat, volgens het 21 voorftel, dat is de helft van de, en de helft van e h: maar e h is gelyk aan fg; dewyl, volgens het 77 voordel, zy twee deelen van een' zelfden cirkel en tusfchen evenwydige zyn: dan heeft de hoek, wiens top tusfchen het middenpunt en den omtrek is, tot zyne maat den boog d e , waar zyne zyden op ftaan, en de boog f g , waar de zelfde zyden, boven den top tot aan den omtrek verlengd, op daan.

126. Men noemt fnylyn de linie, die,

door

Sluiten