Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

388 SCHOUWTO ONEEL

D^Aloe- wiens twee zyden om den rechten hoek Weetj,;;- 3 en 4 zyn, zal eene fpanzyde van 5 schap. hebben; naardien de vierkanten 9 en t ó', van die zyden om den rechten hoek, te famen geteld, het vierkant 25 maaken, wiens zyde 5 is.'

148. Dit belet de netheid en nuttigheid niet der meetfchaalen van vero-elykinge:Want gelyk gy, in de grondlyn van een' kleenen driehoek,de linie,den duim, of eenige andere maat, die het gemeene deel is, 't welk gy op uwe meetfchaal genomen hebt, dertigmaal en byna een derde of vierde zult vinden, zult gy desgelyks dertig meetroeden en byna een derde of een vierde in de meetinge in het groot hebben. Paraiuie- 149- De kennis der driehoeken leidt ve^ydige' totdie tex parallelogrammsn of evenvierhoek, wydige vierhoeken, die 'er het dubbel van zyn. Want indien gy de zyde van eenen hoek, van eenen driehoek, met zyne andere zyde vermeenigvuldigt, zult gy eene vierzydige figuur krygen,wiens overltaande zyden evenwydig zyn, Fig. 43. De hoek- ' 150. De grondlyn van den hoek, Jyn- wiens zyden gy verdubbeld hebt, heet diagonaal of hoeklyn, omdat zy, door

den

Sluiten