Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

390 SCHOÜWTOONEEL

uZJh™' I5i' Indien eene zyde van denfcher-

Wfi eten-

pen of Hompen hoek langer is dan de schap. andere, Fig. 45, komt 'er een rhomH« fche«- boïs of fcheef raam van, dat tweefchervejaam. pe en twee ftompe hoeken, ongelyke 1 zyden, maar de tegenoverftaande evenwydig heeft.

155. In veele gelegenheden kan men den inhoud van alle paralklogrammen. of evenwydige vierhoeken, terftond vinden , omdat men ze gemakkelyk kan brengen tot vierkanten, wier inhoud gevonden wordt door eene hunner zyden door zich zelve te vermeenigvuldigen.

Men kan verlegen zyn om de maat van het fcheeve raam of rhomboïs B C te vinden, Fig. 46. Men brengt het zelve tot de grootte van het vierkant A B, door het volgende middel.

156. De paralklogrammen, op eene zelfde grondlyn tusfchen evenwydige ftaande, zyn gelyk.

Het vierkant A B, en het fcheeve raam B C, Fig. 46, Haan beide op de zelfde gronlyn E, en tusfchen de evenwydige E F. Trek van die verzamelinge met gedachten den kleenen driehoek B af; en gy zult twee driehoeken over-

hou-

Sluiten