Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per Natuur, XUI.Onderh. 395

de geheele rechte linie A C met haar de Maazelve vermeenigvuldigd is, dat is,her-TENhaald zoo meenigmaal als 'er deelen in het geheel zyn : in plaats dat de kromme ABC maar vermeenigvuldigd is met deelen, minder dan het geheel , te weeten A B door zich zelve, en B afzonderlyk door zich zelve. Qnderftel A C van 10 duimen, maar in twee Hukken gefneeden, het eene van 7 en het andere van 3. Vermeenigvüldig 7 met 7, en gy zult 49 hebben. Ver- ^ meenigvuldig 3 met 3, en de uitkomst zal 9 weezen; en gy zult in 't geheel 58 hebben. In plaatfe dat als tien, het zelfde getal als 7 en 3 , door het geheel vermeenigvuldigd wordt, 7 in plaatfe van dan flechts met 7, met 10 vermeenigvuldigd zal worden , en de 3 desgelyks. Zoo dat dan de uitkomst 100 zal weezen in plaatfe van 58. Daar in beftaat in tegendeel het nadeel der kromme A B C, in de vergelykinge van haare beide ftukken, met de uitkomst van de geheele A C. Laaten wy onderftellen dat een van deeze beide ftukken, of de zyde A B, van 8 duimen is, en de zyde BCvan 6; dat is te famen veel

Sluiten