Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<?5 SCHOUWTOONEEL

De Acge- meer dan tien. Maar in plaatfe van het Weeten- geheel, dat 14 is, met het geheel te schat. vermeenigvuldigen, vermeenigvuldigt gy flechts twee mindere fommen met haar zeiven; te weeten 8 met 8, 'twelk u 64 geeft, en 6 met 6, waarvan de uitkomst 36 is; te famen zullen zy u niet meer dan 100 geeven; in plaatfe dat, indien gy 8 en 6, of A B en B C recht met de einden, die veertien uitmaaken, tegen elkander gezet, met 14 vermeenigvuldigt (gelyk gy 7 en 3 of 10 met 10 vermeenigvuldigd hebt) de uitkomst van de geheele kromme A B C 196 zal zyn.

Aan dit begin van meetkundige keeten zullen wy nog alleen één' fchakel flaan, te weeten, die der draaien, hoekmaaten , raaklynen en fnylynen. De betrekkingen, welken zy tot elkander hebben, altoos bedendig en zeer talryk zynde, worden zy de grondflag der volmaakte Meetkunst.

160. Men noemt complementum ,of vêrvulfel van een'hoek of boog de hoeveelheid gelyk BA, die een boog , gelyk A V minder dan het vierdedeel van eenen cirkel B V is: of, dat het zelfde is, omdat men B A by A V' moet voegen

Sluiten