Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4O0 S CHOUWTOONËEL

De Alge- h,oe ligt men de betrekkingen, die d£ Weeten- ^raa'' de hoekmaat * de raaklyn en de schap. fnylyn tot elkander hebben, kan vinden. Men vergelykt ze met elkander; men vergelykt ze in haare driehoeken, in haare vierkanten en anderszins. Haare bêtrekkingen zyn Heilig, en volgens de meetfchaalen, welken men gebruikt. Men onderdek den ftraal te beftaan uit tien duizend , honderd duizend, tien millioenen deelen, op eene meetfchaal ge* nomen. Hoe kleener deeze deelen zyn , hoe nader de vergelyking der onmeetbaare by de juistheid komt. Indien de rechte hoekmaat, die men enkelyk flechts hoekmaat noemt, zoo veele deelen heeft, zyn 'er zoo veele diergelyke deelen in de verkeerde hoekmaat, zoo veele in het hoekmaats-vervulfel, zoo veele inde fnylyn, zoo veele in de raaklyn, en wederkeerig. Eene enkele genomen maat leidt tot veele andere maaten : men weet overal uit te komen; en om de uitrekeningen, welken men door dit middel wil doen, ligt te maaken, heeft men tafels, ten dien einde berekend, waarin men vindt, hoe veele deelen de hoekmaaten, raaklynen en fnylvnen van alle

be-

Sluiten