Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402 SCHOUWTOONEEL

meen''™" voI»ens het 112 voorftel verdeel j ia wÈTten- ecn groot getal van gelyke deelen: men schap. opent, ten dien einde, den pasfer tusfchen de einden van de linie; en men brengt deeze opening van den pasfer, die gelyk is aan de lengte van de linie, op het liniaal ; en daardoor ziet men hoe veele deelen zy bevat. ^k'eT Men meet op den grond eenen afftand, kenend 'iie toegangkelyk is aan zyne beide einte meeten. den, met een keten van eene of twee roeden lang, en met fchakels van voeten of halve voeten; men legt die keten achtcrvolgens op de lengte , die men meeten wil, en dus kan men ligt zien hoe veele maaien zy 'cr in begreepen i,-. Men heeft ook altoos by zich een'maatftok, die in duimen verdeeld is om het overfchot, dat kleener dan een voet of halve voet is, in duimen, of zelfs, als het 'er op aan komt, in liniën of twaalfde deelen van duimen te meeten.

Als de afftand flechts aan één van zyne einden toegangklyk is, kan men dien op deeze wyze vinden. Onderitcl dat men den afftand A B, Fig. 52, die alleen toegangklyk is aan zyn einde A, moete vinden. 1. Plaats het middenpunt

van

Sluiten