Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XIII. Ondefh. 403

van het astrolabium of fterrehoogtc Het Gemeecer in het punt A, zoodanig dat het maatkm^ punt nul, vanwaar men de graaden begint te rekenen op dit werktuig, van deszelfs alidadeoï wyzer, welken men van A naar B richten moet, geraakt worde , en vervolgens naar eenig toegangklyk puntC, van waar men met eenen de punten A en B kan zien. Laat het astrolabium in den ftand, waarin het gezet is, langs de linie A O B zien, en ; geef acht hoe veel graaden de hoek A 1 tusfchen B en C is. 2. Gy moet in eene rechte linie gaan naar het punt C, 1 meetende met eene keten of eene meetj roede, verdeeld in voeten, den afftand A C én dien aanteekenen: vervolgens

i moet gy het astrolabium in het punt C zetten, zoodanig dat zyn middenpunt in dat punt kome, en het zoo richten dat dc wyzer, in het punt nul komende,

ii waarvan men de graaden begint te rekenen , men door de villeren het punt A zien kunne, en, het werktuig in deezen ftand laatende, den wyzer draaijen, tot

( dat men het punt B door de villeren zien, 1 en den hoek A C B waarneemen kan, al1 toos die der drie letters, welke in het Cc a mid-

Sluiten