Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

404 ScHOUWTOONEEL

De Alge- midden is, voor den top van den hoek weeten- neemende. 3. Na deeze werking, moet scHAr. ' gy een tweede op het papier doen. Gy moet niet den pasfer op een liniaal, verdeeld (volgens het 112 voorftel) in gelyke deelen, zoo veele van die deelen neemen , als de linie A C, welke men op den grond gemeeten heeft, meetroeden bevat, en, na cene onbepaalde linie getrokken te hebben, vanAtot C de opening van den pasfer brengen: vervolgens moet gy den hoek C a b gelyk maaken aan den hoek C A B; en de liniën a b en C b, getrokken zynde, zullen zich doorfnyden in het punt b, en de drie liniën C a, a b, C b maaken van eenen driehoek, die gelykvormig zal zyn met den driehoek A C B; zoo dat de zyden van den kleenen driehoek dezelfde betrekkingen tot elkander zullen hebben, als die van den grooten driehoek; en men zal weeten dat, indien AB gelyk Is aan A C, desgelyksCa gelyk is aan ab; en byaldien C a eens a b en het derde van dezelfde linie bevat, AC ook eens den afftand AB en het derde van den zelfden afftand zal begrypen. Weshalve als men met den pasfer de lengte van de zyde a b neemt,

en

Sluiten