Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, XIII. Onderh. 465

en de opening op de linie der gelyke Het Gedeelen van uw verdeeld liniaal gebragt is, BRÜ,K nER zal het getal deezer deelen, welken zy Maaten" begrypt, u doen zien het getal der meetroeden, welke de afftand A B bevat.

Laaten wy onderftellen, dat de toegangkelyke afitand AC 100 roeden begrypt, dan zal de zyde a c 100 gelyke deeleri van het liniaal begrypen: laaten wy ook onderftellen, na dat de driehoek Cab gemaakt is op het papier, volgens de aangeweezen manier, dat men bevindt dat de zyde a b 75 gelyke deelen van het liniaal bevat, dan zal men ook weeten 1 dat de afftand A B 75 roeden bevat, om ■ dat de zyden van den grooten driehoek zich in den zelfden ftand doorfnyden, als ( die van den kleenen, die hem gelykvor1 mig is; dat dus, vermits de zyde a C van 100 deelen de zyde a b van 75 eens en een derdemaal bevat, desgelyks de zyde A C van 100 roeden ook de zyde AB t eens en een derdemaal bevat: dan is de

l afftand A B van 75 roeden.

Men moet zeer naauwkeurig zyn in rhet maaken der hoeken op het papier; 1 dewyl zy altoos net zoo groot moeten vweezen, als men dezelven op den grond Cc 3 heeft

Sluiten