Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur,XIII. Onderh. 407

tusfchen de punten van den pasfer, c Het Gebreng ze op uwe meetfchaal of verdeele liniaal; en zoo veele deelen van de meetfchaal , als gy de linie A B lang zult bevinden, zoo veele roeden zal zy ook op den grond bevatten.

Als men op den grond dcnzelfden afftand A B, Fig. 53, wil bepaalen, na den driehoek A C Bgemaakt te hebben, moet men zich naar den anderen kant kunnen uitftrekken, en dc linie A C tot in a kunnen verlengen; zoodanig dat a C gelyk aan AG, en op den grond de hoeken a C b gelyk maaken aan de hoeken A C B en C A B, door de vifieren ziende in het zelfde punt b, door behulp van het astrolabium, achter-' volglyk geplaatst in C en a; vervolgens moet men den afftand a b meeten, vermits de driehoeken A B C en a b C in alles gelyk zyn. Om het punt b te vinden , waarin de gezichtftraal a b ukloopen moet, moet men eenen ftok, die voor baaken dient, langs B C b laaten gaan, tot hy gezien worde door de villeren van den wyzer des astrolabiums, als het met a C den hoek C a b gelyk maakt aan den hoek C A B.

Cc 4 Zoo

Sluiten