Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4io Schouw tooneel

mEENP;°E' mfkende aan den hoek CD A: men WwETEN- za' °P C b ook een baken moeten laaschap. ten gaan, totdat het door de vifiercn van den wyzer gezien worde, als hy met C D den hoek C D b gelrk maakt aan den hoek C D B. Vervolgens meet men den afftand a b, die gelyk is aan den ongcnaakbaaren afftand A 15, dewyl de beide figauren A C D B en a C D b in alles gelyk zyn. D-afme*. Om de figuur AC DB in het kleen eengveidin °P papier te brengen, Fig. 54 en 't kiecn op < 1 V, en, door middel van de hoe-

KbrSen ;,'Cn' °P dcn 8Tond Senomcn, en eene meetfchaal van gelyke deelen, den ontoegangkelykcn afftand AB te bepaalen. i. Moet gy cene onbepaalde linie trekken, met den pasfer zoo veele deelen op de meetfchaal neemen als de grondlyn C D roeden lang is,en die opening van c tot d brengen: laaten wy onderzeilen dat C D op den grond 100 roeden bevat,dan zal c d op hetpapier 100 gelyke deelen begrypen. Men moet vervolgen:? den hoek a c d gelyk maaken aan den hoek A C D, die op het veld gemeeten is; en de hoek b c d zal daar door gelyk zyn aan den hoek B C D,

die

Sluiten