Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422 ScHOUWTOONEEL

Be Alge- zal hec vierkant 16 vierkante voeten be-

wSkn- &'rvPen' dat is' + met 4 vermeenigvulscöap. digd. Indien het vierkant eene zyde heeft, die eenige roeden bevat, moet men die zyde ook met zich zelve vermeenigvuldigen, en de uitkomst is het getal der vierkante roeden, in dat vierkant begreepen. Laaten wy onderzeilen , dat de zyde van dit vierkant 8 roeden bevat, dan zal het vierkant 64 roeden begrypen, omdat 64 de uitkomst is van 8, met 8 vermeenigvuldigd.

Indien het vierkant eene zyde heeft, die halve roeden en voeten bevat, moet men de zyde ook met zich zelve vermeenigvuldigen, en de uitkomst is het getal der vierkante halve roeden en vierkante voeten, in het voorgeltelde vierFlg. 61, kant begreepen. Laaten wy onderftellen, dat dc zyde van het vierkant vier halve roeden en twee voeten bevat: het is klaar dat het geheele vierkant 1. het vierkant a b c d bevat, wiens oppervlakte 16 vierkante halve roeden is; 2. twee rechthoeken of raamen a i 1 b en a d e f, die vier halve roeden lang en twee voeten breed zyn; 3. het kleene vierkantje a f g i, wiens zyde twee

voe-

Sluiten