Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XIII.Onderh. 423

voeten lang is. Weshalve, om i.het Het Gevierkant a b c d te krygen, moet men M^™V°EE' de zyde d c, van vier halve roeden, A door zich zelve vermeenigvuldigen, en de uitkomst 16 is hetgetal der vierkante halve roeden , die dit vierkant begrypt; 2. om een van de beide gelyke raamen a i 1 b, of a d e f te krygen , moet men ook 4 halve roeden lengte of 24 voeten door 2 voeten vermeenigvuldigen; en de uitkomst 48 is het getal vierkante voeten, die een der beide raamen a i 1 b , of a d e f begrypt; 3. om het vierkantje a f g i te •krygen, moet men de zyde f g, van twee voeten, met zich zelve vermeenigvuldigen; en de uitkomst 4 is het getal vierkante voeten, in dit vierkant vervat. Zoo dat het geheele vierkant bevat 1. het vierkant van vier halve roeden, dat is 16 vierkante halve roeden ; 2. tweemaal de uitkomst van 4 halve roeden of 24 voeten, vermeenigvuldigd met 2 voeten, 't welk aan den anderen kant 48 + 48 vierkante voeten geeft, te famen 96 vierkante voeten; 3. het vierkantje van 2 voeten,dat 4 vierkante voeten*hegrypt: 'dan is de Dd 4 in-

Sluiten