Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XIII. Onderh. 427

men drie halve roeden of 18 voeten met JetG^ 4 voeten breedte vermeenigvuldigen, ei Maaïen. ide uitkomst 72 vierkante voeten oftwee jvierkante halve roeden is de inhoud van het raam c e: om het raam d e te krygen, moet men viervoeten met drie vermeenigvuldigen, eu de uitkomst 12 is het getal der vierkante voeten, welken dat raam begrypt. Weshalve bevat het ganfche raam 16 vierkante halve roeden , en 12 vierkante voeten. Als men dus een raam, wiens beide zyden halve -roeden en voeten inhebben, wil meeten, moet men 1. de halve roeden met de halve roeden vermeenigvuldigen; 1. de halve roeden van eene der zyden tot ,voeten maaken, en dezelve vermeenigvuldigen met de voeten der andere zyde: jn dit voorbeeld moet men de halve roeden der zyde b d tot voeten maaken, en het getal vermeenigvuldigen met drie, het getal der voeten van de zyde ab ; de halve roeden der zyde a b of d e desgelyks tot voeten maaken, en het getal der voeten van dc zyde b d of a c, ook de voeten van de eene zyde door de voeten van de andere vermeenigvuldigen , en de drie uitkomsten brengen tot

ee-

Sluiten