Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Na tuur, XIII. Onderh. 429

zyne hoogte, of de loodrechte op die Het Gegrondlyn, zynen inhoud geeft. Indien jj^* ^E,J , de grondlyn, en de hoogte van een pa- E rallelogram , halve roeden en voeten had, zoude men moeten werken, als hier voren van de raamen of rechthoeI- ken geleerd is.

Maar indien men eene figuur te mee* 1 ten had, gelyk aecd, wiens zyden ad : en e c evenwydig, en de andere ae en i d c niet evenwydig waren, zoude men ; een ander middel moeten zoeken. Laa: ten wy ftellen, dat de langfle der even1 wydige zyden c e vier halve roeden of : 24 voeten bevat, ende kortlle twintig t voeten: dan telt men het getal van de \ Voeten der beide zyden 24 en 20 byeli kander; en men halveert haare fomme ■I 44, 't welk 22 voeten geeft, welke helft, ] met de hoogte 18 voeten vermeenigvul; digd,eene uitkomst geeft van 432 vieri kante voeten, welke gedeeld door 36» het getal voeten dat eene halve roede 1) bevat, zal men 12 vierkante halve roe1 i den voor den inhoud der figuur aecd hebben; want men kan ligt bewyzen, dat deeze figuur gelyk is aan een raam, j \ wiens tegenoverftaande zyden elk van 22

voe-

Sluiten