Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur,XIII.Onderh. 433

grond te meeten heeft, worden gebragt Het Getot eenige der voorgaande. Doorgaans ?fU1K DEJl

.. H. 1 . , AïaateN.

zyn die nguuren onregelmaatig, en be- geimaatig paald door meer dan drie of vier zyden. *luk gronds Laat mende figuur a b c d e f g te mee- ^"el""" ten hebben: men moet ze in driehoeken verdeelen, trekkende van eenen der hoeken, gelyk, by voorbeeld, van den hoek a, liniën naar de andere hoeken, gelyk de liniën ac, ad, ae, af; men trekt deeze liniën op het veld, met touwen te fpannen of met kielfpitten, of maar alleen met bakens van afftand tot afftand te zetten: daar door zal men de figuur verdeelen in driehoeken, gelyk bac, cad, dae^ e a f, f a g. Men moet deeze liniën,: die de figuur verdeelen, aanmerken als de grondlynen deezer driehoeken, en uit de toppen der driehoeken loodrechte op deeze grondlynen trekken, zoodanig als b m, c i, e n, e o, gp. Als de loodrechte niet op deeze grondlynen vallen kunnen, gelyk gP in deeze figuur niet vallen kan op a f, moet men de grondlynen verlengen, zoo verre dat'er de loodrechte op vallen kan; dus moet men af verlengen tot in Pen o, daar zy deloodIX. Deel. E e rech-

Sluiten