Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44° Schouwt, der Nat. XIII. Ond.

DeA«;e- of hy zyne mcetingeia in de lucht ge-

Wksten- daa11 na^-> weec en nY " de schap. afftanden beter aan, dan de inwoonders des lands zelfs zouden kunnen doen: hy maakt 'er eene kaart van; en veeie kaarten van aangrenzende landftreeken tot één brengende, vertoont hy landfchappen en geheele koningkryken. Hy weet zelfs den geheelen kloot, dien hy bewoont , met alle deszelfs landen en zeen, op een' papieren kloot net af te beelden.

Einde des Negenden Deels.

Sluiten