Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEGELS JjVfet dc vyfde Verhooginge, tot welke prys dezelve worden verkomt.

I Zegel a 3 -ft- koft - -ƒ0:5 —

I a 6 ft. —, _ - 0:9—'

1 —.— a 12 ft. —• - - o : ï<S—.

1 —— a 15 ft. —- - - 1 : o —

1 a 24 ft. —- - - 1 .* 11 —

1 a 50 ft. — - - 1 : 18—•

1 a 48 ft. — - - ? : 2 —

I a 3 gl. — - - i : 17 —

I ■ a 4 gl- — - - 5:0 —

1 a 6 gl. — - - 7 • I3 —

1 a 8 g!. — - - 10 : a —

I a 9 gK — - - 11 : « —

1 a ij gl — - - 15 : « —

1 a 16 gl. — - - 20 : o —

1 a 18 gl. — - - 12 : 10 —

j a 24 gl. — - - *9 1 15 - -

"Huur Cedullen. Van Huizen, Landen, Scheepen Sec. alle de

Jaaren Huurby een gerekent. Tot 50 gJ. op een 3 ft. Zegel - ƒ o : 6 — boven 50 gl. tot 100 gl op een 6 ft. Zeg. o: 10 — 100 gi. en daar boven laft. — o : 17—» boven 200 gl. tot 600 ——- 34 ft. — 1 : ia — 600 gl. en daarboven 3 gl.— 3 : 18 — boven looo gl. tot 2000 gl. 6 gl.— 7 : j4 — boven aceo gl.totbened.3000 gl- 8 gl. —• I* : 4—■ boven jo«o gl. tot 4000 gl. 12 gl.— 15 5 6 — boven 400O gl. tot 6000 gl. 16 gl. <— ao : 3—• bovenöooo gl. totiaooogl. 18 gl.— az : 14—■ boven 12,000 gl. opeen — 24 gl.— 30 : o — De Huurders moeten hebben Copyen van HuurCedullen opö ftuiv. Zegels, ten waare de Huur-CeduHe zelfs was op een j ftuiv. Zegel » dan behoeft de Copjc ook niet hooger dan. v*n 3.ftai v»tf z-yn>.

Sluiten