Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Obligatien»

Tot ioo gl. op een 3 ft. Zeg. - ƒ o : <f— boven 100 gl. tot 200 6 ft. — - o : 10 — boven 200 gl. tot 600 12 ft. — - o : 17 — boven 600 gl. tot 2000 24 ft. — . 1 : 12 — boven de2ooogl. op een 48 ft. — - 3 : 4-^ Obligatien van Beleeningen, met Borgtogten, EchteLuyden &c. gereguleert als boven. Op een Zegel van 12 ft. koft - ƒ o : 19 — Op een — — van 24 ft. — - 1 : i5 —.

Op een van 48 ft. — - 3 ; 4 —

De Binnelandfche WiiTèlbrieven en geaccepteerde Aflignatien op tyd, moeten de Zegels gereguleert •worden gelyk de Obligatien.

Poluflèn van Aiïiuantie.

Minder dan 200 gl.op een 3 ft. Z. ƒ o : $-» van 200 tot onder joogl, 6 ft. Z, o ; 12 — van 500 tot onder iooogl. 12 ft^Z* x ; o — van 1000 tot onder 10000 gl. 24 li.Z. 1 ■ 15 —

cnvan 10000 gl. en daar boven 48 ft. Z. 5 : 6 —

25 Foluffen a 3 ft. koften ƒ 9.15 —

25 dito a 6 ft. 14 : 5 —,

ZS dito a 12 ft. ■ 24 : o —

2y dito a 24 ft. 43 ; o —

Alle Cognofcementen op Zegels van 3 ft. koften ■ ■ ——. f o : $ : 2

Contracten.

De Minuten van Proteften , Iniinuarien , Atteflatien> Certificatien, Procuratien adnegotia, Chertepartyen, Bodemaryen , moeten zyn op een Zegel van

12 ftuiv. ƒ o : 16 —

Gedrukte Bodemarye Brieven ■ ■-. — o : 18 — NB. Hier van uitgezondert de Minuten van Proteften van Wiftel. zie de Ordonnantie Anicul6o»

Sluiten